Tác động của tính năng MAC Randomization với hệ thống mạng Wifi

Tổng quan Trên phiên bản iOS 14 của Apple, tính năng MAC ngẫu nhiên (MAC Randomization) được bật mặc định là chủ đề đang được thảo luận nhiều trên các diễn đàn kỹ thuật. Trước đây, tính năng này chỉ được sử dụng khi dò tìm mạng Wifi. Điều này đã thay đổi cách nhìn […]

Hướng dẫn tích hợp Access Point Ruckus với SmartZone

I. Các bước thực hiện: Bước 1: Factory Reset thiết bị Access Point về cấu hình mặc định Bước 2: Đăng nhập vào giao diện Web của thiết bị AP Bước 3: Kiểm tra phiên bản Firmware hiện tại. Nếu thiết bị đang ở firmware SmartZone hoặc Unleashed cần upgrade sang phiên bản firmware Standalone[…..]

Hướng dẫn tích hợp Access Point Ruckus với thiết bị Controller Zone Director

Đối với mô hình hệ thống sử dụng thiết bị Controller ZoneDirector (ZD1100, ZD1200, ZD3000, …), thiết bị Access Point chỉ cần chạy firmware Standalone khi kết nối vào cùng dải mạng nội bộ sẽ tự phát hiện và làm việc với Controller. I. Các bước thực hiện: Bước 1: Factory Reset thiết bị Access[…..]