Hoàn thiện triển khai và đưa vào sử dụng hệ thống Wifi cho một trong những trường Đại học lớn nhất Việt Nam

Trong những ngày tháng cao điểm của dịch Covid-19, vượt qua nhiều khó khăn thách thức Công ty BMA vẫn tổ chức thành công công tác triển khai hạ tầng, bàn giao, lắp đặt thiết bị cho dự án Wifi Trường Đại học Ngoại Thương. Đây là dự án lớn, sử dụng các thiết bị, […]