Thành phố Vĩnh phúc

GIỚI THIỆU    Địa điểm triển khai: Thành phố Vĩnh Yên và khu du lịch Tây Thiên Tỉnh Vĩnh Phúc    Phạm vi: BMA cung cấp hệ thống Wifi cho các khu vực công cộng và hành chính công trên địa bản thành phố Vĩnh Yên và khu du lịch Tây Thiên Tỉnh Vĩnh Phúc. […]

Dự án Trường Đại học Ngoại Thương

GIỚI THIỆU    Trong những ngày tháng cao điểm của dịch Covid-19, vượt qua nhiều khó khăn thách thức Công ty BMA vẫn tổ chức thành công công tác triển khai hạ tầng, bàn giao, lắp đặt thiết bị cho dự án Wifi Trường Đại học Ngoại Thương. Đây là dự án lớn, sử dụng[.....]