Các phóng viên nước ngoài hài lòng về chất lượng WiFi tại Trung tâm Báo chí Quốc tế (IMC) – BMA Ruckus Wireless