Với sứ mệnh: “Trở thành nhà cung cấp dịch vụ Công nghệ thông tin và Viễn thông đáp ứng nhu cầu kết nối của mọi người” và triết lý kinh doanh: “Đem lại sự thoả mãn cho khách hàng”.

  • Tất cả
  • Network Switches

RUCKUS ICX 7150

Entry-level enterprise-class Multigig, standard, and compact access switches, available 24-port or 48-port with PoE (Formerly Brocade ICX 7150 Switch)