DANH MỤC SẢN PHẨM CHÍNH

Loa cho âm thanh biểu diễn
Loa cho âm thanh biểu diễn
Hệ thống hội thảo
Hệ thống hội thảo
Hệ thống liên lạc nội bộ
Hệ thống liên lạc nội bộ
Hệ thống âm thanh di tản
Hệ thống âm thanh di tản
Micro có dây
Micro có dây
Hệ thống liên lạc qua Mạng
Hệ thống liên lạc qua Mạng
Bộ trộn và xử lý âm thanh
Bộ trộn và xử lý âm thanh
Loa thông báo
Loa thông báo
Micro không dây
Micro không dây
Megaphone
Megaphone
Thiết bị lưu bản tin / Bộ hẹn giờ
Thiết bị lưu bản tin / Bộ hẹn giờ