Tìm hiểu về kỹ thuật chuyển vùng trong Wifi (Wi-Fi Roaming) (Phần 2)

PHẦN 2: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN VÙNG CỦA THIÊT BỊ ĐẦU CUỐI Các thiết bị đầu cuối sử dụng nhiều phương thức khác nhau để quyết định thực hiện chuyển vùng. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định chuyển vùng của thiết bị thay đổi rất khác nhau […]

Tìm hiểu về kỹ thuật chuyển vùng trong Wifi (Wi-Fi Roaming) (Phần 1)

PHẦN 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHUYỂN VÙNG Chuyển vùng trong Wi-Fi thường được hiểu là quá trình khi một thiết bị đầu cuối ngắt kết nối (disassociates) với một AP (hoặc một basic service set – BSS) và kết nối lại (reassociate) với một AP khác trong cùng một Extended Service[…..]

Hướng dẫn tích hợp Access Point Ruckus với SmartZone

I. Các bước thực hiện: Bước 1: Factory Reset thiết bị Access Point về cấu hình mặc định Bước 2: Đăng nhập vào giao diện Web của thiết bị AP Bước 3: Kiểm tra phiên bản Firmware hiện tại. Nếu thiết bị đang ở firmware SmartZone hoặc Unleashed cần upgrade sang phiên bản firmware Standalone[…..]

Hướng dẫn tích hợp Access Point Ruckus với thiết bị Controller Zone Director

Đối với mô hình hệ thống sử dụng thiết bị Controller ZoneDirector (ZD1100, ZD1200, ZD3000, …), thiết bị Access Point chỉ cần chạy firmware Standalone khi kết nối vào cùng dải mạng nội bộ sẽ tự phát hiện và làm việc với Controller. I. Các bước thực hiện: Bước 1: Factory Reset thiết bị Access[…..]