Giải pháp Camera điểm danh khuôn mặt tự động eFace

ĐIỂM DANH LỚP HỌC BẰNG KHUÔN MẶT TỰ ĐỘNG eFACE

Giải pháp Camera điểm danh khuôn mặt tự động

Hệ thống điểm danh bằng nhận dạng khuôn mặt eFace là hệ thống điểm danh điện tử với rất nhiều ưu điểm vượt trội. Hệ thống điểm danh lớp học ứng dụng công nghệ nhân diện khuôn mặt được thực hiện hoàn toàn tự động qua hình ảnh camera, đảm bảo tính chính xác cao, thời gian điểm danh nhanh chóng, giúp giảm tải cho giảng viên, đồng thời phải đảm bảo tính thuận tiện, dễ sử dụng đối với người dùng

TƯ VẤN SẢN PHẨM

CÔNG NGHỆ NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG

  • Hệ thống có thể nhận dạng chính xác khuôn mặt của tất cả các sinh viên đã đăng ký.
  • Hệ thống có thể xử lý các biến thể về ngoại hình của sinh viên do thay đổi kiểu tóc, kính hoặc tóc trên khuôn mặt;
  • Hệ thống ghi nhận các sự kiện điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt (Đi học, Vắng mặt, Đi học muộn)
  • Bảng báo cáo điểm chuyên cần lớp học (In ấn, xuất Excel). Hệ thống có chức năng cho giảng viên cập nhật lại thông tin trạng thái điểm danh
  • Hệ thống thông báo về trạng thái điểm danh cho sinh viên qua ứng dụng Mobile phục vụ sinh viên đối soát kiểm tra thông tin
  • Hệ thống thông báo thời gian thực cho giáo viên về các vấn đề chuyên cần, chẳng hạn như sinh viên thường xuyên vắng mặt
  • Hệ thống có chức năng cho phép giảng viên thay đổi lịch, thời gian, địa điểm học. Hệ thống ghi nhận các sự kiện điểm danh khi thay đổi.
  • Hệ thống có chức năng quản lý lớp học, lập thời khóa biểu
  • Hệ thống cho phép giáo viên theo dõi lịch sử điểm danh của lớp học đang diễn ra. Xem biểu đồ thống kê số lượng sinh viên (Có mặt, vắng mặt, đi muộn).