WiFi Marketing

PHẦN MỀM WIFI MARKETING

WiFi Marketing là giải pháp tiếp thị/quảng cáo hình ảnh của đơn vị/doanh nghiệp trên nền tảng mạng không dây (wireless) dựa trên thiết lập các trang chào xuất hiện trên màn hình đăng nhập hoặc xác thực của người dùng khi truy cập vào mạng WiFi.. Phần mềm cho phép quản trị viên tùy biến thiết lập trang chào theo dạng kéo thả, các thông tin quảng bá hình ảnh và hình thức xác thực (Click Access, tài khoản Facebook, Google hay dạng Form khảo sát,…).

Giải pháp ePortal phù hợp cho các đối tượng mong muốn sự tùy chỉnh trên giao diện đăng nhập WiFi, với mục đích đưa thương hiệu của mình đến với người dùng.

TƯ VẤN SẢN PHẨM

Tính năng chính

 • Phần mềm WiFi Marketing được cài đặt trên thiết bị Server và tích hợp với thiết bị Wireless Controller nhằm cung cấp dịch vụ truy cập Internet thông qua cơ chế captive portal (cổng đăng nhập hay trang chào).
 • Phần mềm có khả năng tích hợp với các hệ thống WiFi của Cisco, Ruckus Zone Director,  Ruckus Stand Alone, Ruckus Smart Zone, hệ thống WiFi khác
 • Phần mềm cho phép quản trị viên tùy biến thiết lập nhiều hình thức xác thực (Click Access, tài khoản Facebook, Google hay dạng Form khảo sát,…):
  • Phần mềm hỗ trợ xác thực người dùng WiFi bằng Page chào (Captive Portal), người dùng kích truy cập hệ thống hoặc tự động chuyển kết nối sau khoảng thời gian cấu hình
  • Phần mềm hỗ trợ xác thực người dùng WiFi bằng Token. Người dùng nhập dãy ký tự để đăng nhập
  • Phần mềm hỗ trợ xác thực người dùng WiFi bằng trả lời câu hỏi khảo sát trước khi truy cập internet. Câu hỏi khảo sát được biên tập
  • Phần mềm hỗ trợ xác thực người dùng WiFi bằng tài khoản mạng xã hội (Facebook, Google,…)
 • Phần mềm cho phép quản trị viên tùy biến thiết lập trang chào theo dạng kéo thả
  • Phần mềm hỗ trợ khả năng tùy chỉnh Page giao diện dựa trên vị trí, thời gian, thiết bị, số lần truy cập, giới hạn tốc độ,…
  • Phần mềm hỗ trợ nhân viên quản lý thiết kế giao diện Page hiển thị Portal với giao diện kéo thả các đối tượng như Navbar , Layout, Text, Media, trình chiếu Slide và Portfolio, Button , Form , Form Login , Questionnaire ,…
 • Phần mềm hỗ trợ giao diện dưới dạng Web-based, quản trị phân chia theo từng Zone khu vực quản lý
 • Phần mềm hỗ trợ hình thức thống kê và báo cáo theo dữ liệu dưới dạng bảng và dạng biểu đồ đồ họa (hình quạt, đường,..)
 • Phần mềm hỗ trợ báo cáo thống kê về trình duyệt, hệ điều hành, dạng đăng nhập hệ thống Wireless, số lượng truy cập, người dùng truy cập, lượt ghé thăm mới, người dùng Online theo khung giờ, người dùng Online, người dùng đăng nhập theo khung giờ, số người đăng nhập, thời gian sử dụng, lưu lượng sử dụng trên hệ thống WiFi
 • Phần mềm hỗ trợ in ấn, xuất báo cáo dưới dạng ảnh PNG,JPEG, file PDF
 • Phần mềm cung cấp: Nhóm chức năng quản lý người dùng, phân quyền tài khoản quản trị
 • Phần mềm hỗ trợ tùy chỉnh kích thước màn hình thiết kế, hiển thị tốt trên các loại thiết bị: Desktop, máy tính bảng, máy di động, smartphone