Giải pháp cho bệnh viện thông minh

GIẢI PHÁP WIFI CHUYÊN NGHIỆP CHO BỆNH VIỆN

Giải pháp cung cấp các ứng dụng trong bệnh viện thống minh:

 • Truy cập bệnh án điện tử trên các thiết bị di động, máy tính bảng
 • Hạ tầng kết nối không dây cho các thiết bị y tế
 • Mạng Wifi cho bệnh nhân nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ
 • Mạng Wifi miễn phí cho người dân
 • Hạ tầng kết nối cho các màn hình y tế
 • Hạ tầng kết nối cho Kiosk thông tin, đăng ký khám bệnh
 • Bản đồ mật độ người dùng
 • Định vị thiết bị, tài sản
 • Hạ tầng kết nối cho các thiết bị IoT

TƯ VẤN SẢN PHẨM

Chính sách và hành lang pháp lý

 • Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.0: Xây dựng Lớp cơ sở hạ tầng kỹ thuật cung cấp hạ tầng, phương tiện, nền tảng phục vụ cho người sử dụng và các ứng dụng.
 • Thông tư số 49/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 Quy định về hoạt động y tế từ xa
 • Theo Thông tư số 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử, trong giai đoạn từ năm 2019 – 2023 các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng I trở lên chủ động nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại cơ sở để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo quy định tại Thông tư này.
 • Theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT về việc ban hành Bộ tiêu chí chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Các bệnh viện phải đạt tiêu chí Mức 6 có hệ thống Wifi miễn phí, bên cạnh đó việc trang bị mới hạ tầng CNTT để đáp ứng việc triển khai bệnh án điện tử cũng là cấp thiết

Chuẩn bị cho việc triển khai bệnh án điện tử

Triển khai ứng dụng CNTT tại bệnh viện đạt tối thiểu mức 6 theo quy định tại Thông số 54/2017/TT-BYT

Giải pháp, thiết bị Ruckus Wireless

 • Ruckus Wireless nằm trong top 3 hãng cung cấp giải pháp WLAN lớn nhất thế giới, được các khách hàng lớn (khách sạn, bệnh viện, nhà mạng,…) trong nước và quốc tế tin dùng.
 • Ruckus Wireless là hãng dẫn dắt công nghệ WiFi thông qua các công nghệ quản lý vô tuyến thông minh (đã được cấp bằng sáng chế độc quyền như công nghệ Beamflex, Smart cast, …).

Mô hình giải pháp

Các ứng dụng của giải pháp Ruckus Wireless trong bệnh viện

Giải pháp Ruckus Wireless cho bệnh viện mang lại

CÁC DÒNG SẢN PHẨM CỦA RUCKUS WIRELESS