Chuỗi hoạt động của Ruckus Networks tại Việt Nam

Từ ngày 28/06 - 30/06 nằm trong chuỗi hoạt động trao đổi của Ruckus Networks với BMA. Ông Vijay Ramraj - chuyên gia cấp cao của Ruckus và ông Nguyễn Hà An - Kỹ sư hệ thống đã có buổi làm việc tại văn phòng BMA chia sẻ, thảo luận các vấn đề kỹ thuật, [...]
Camera CCTV

Giới thiệu chung về công nghệ camera giám sát

1. Giới thiệu chung về công nghệ camera giám sát      Ngày nay, Công nghệ Camera giám sát đã phát triển mạnh mẽ, được áp dụng rộng rãi trong giám sát và bảo đảm an ninh cho người và tài sản. Ta có thể dễ dàng nhận ra sự có mặt của camera giám[…..]

Tìm hiểu về kỹ thuật chuyển vùng trong Wifi (Wi-Fi Roaming) (Phần 2)

PHẦN 2: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN VÙNG CỦA THIÊT BỊ ĐẦU CUỐI Các thiết bị đầu cuối sử dụng nhiều phương thức khác nhau để quyết định thực hiện chuyển vùng. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định chuyển vùng của thiết bị thay đổi rất khác nhau[…..]

Tìm hiểu về kỹ thuật chuyển vùng trong Wifi (Wi-Fi Roaming) (Phần 1)

PHẦN 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHUYỂN VÙNG Chuyển vùng trong Wi-Fi thường được hiểu là quá trình khi một thiết bị đầu cuối ngắt kết nối (disassociates) với một AP (hoặc một basic service set – BSS) và kết nối lại (reassociate) với một AP khác trong cùng một Extended Service[…..]