Bệnh viện Tâm Anh

GIỚI THIỆU    Địa điểm triển khai: Bệnh viện Tâm Anh    Phạm vi: BMA là đơn vị cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho bệnh viện Tâm Anh tại số 108 Phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội.  

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

GIỚI THIỆU    Địa điểm triển khai: Tòa nhà T1 – Bệnh viện TW Quân đội 108    Phạm vi: Triển khai hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ tòa nhà, gồm các thành phần: Access Point, WLC, WiFi AAA, Switch Core/Access và hạ tầng truyền dẫn. Xây dựng một hệ thống Wifi[…..]

Thành phố Bắc Giang

GIỚI THIỆU    Địa điểm triển khai: Thành phố Bắc Giang    Phạm vi: BMA cung cấp hệ thống Wifi công cộng để phục vụ người dân tra cứu, tìm hiểu thông tin tại những địa điểm công cộng, các khu vực tập trung đông người như các khu hành chính công một cửa, bệnh[…..]