Camera CCTV

Giới thiệu chung về công nghệ camera giám sát

1. Giới thiệu chung về công nghệ camera giám sát      Ngày nay, Công nghệ Camera giám sát đã phát triển mạnh mẽ, được áp dụng rộng rãi trong giám sát và bảo đảm an ninh cho người và tài sản. Ta có thể dễ dàng nhận ra sự có mặt của camera giám […]

Tìm hiểu về kỹ thuật chuyển vùng trong Wifi (Wi-Fi Roaming) (Phần 2)

PHẦN 2: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN VÙNG CỦA THIÊT BỊ ĐẦU CUỐI Các thiết bị đầu cuối sử dụng nhiều phương thức khác nhau để quyết định thực hiện chuyển vùng. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định chuyển vùng của thiết bị thay đổi rất khác nhau[…..]

Tìm hiểu về kỹ thuật chuyển vùng trong Wifi (Wi-Fi Roaming) (Phần 1)

PHẦN 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHUYỂN VÙNG Chuyển vùng trong Wi-Fi thường được hiểu là quá trình khi một thiết bị đầu cuối ngắt kết nối (disassociates) với một AP (hoặc một basic service set – BSS) và kết nối lại (reassociate) với một AP khác trong cùng một Extended Service[…..]

Hướng dẫn tích hợp Access Point Ruckus với SmartZone

I. Các bước thực hiện: Bước 1: Factory Reset thiết bị Access Point về cấu hình mặc định Bước 2: Đăng nhập vào giao diện Web của thiết bị AP Bước 3: Kiểm tra phiên bản Firmware hiện tại. Nếu thiết bị đang ở firmware SmartZone hoặc Unleashed cần upgrade sang phiên bản firmware Standalone[…..]