Thành phố Bắc Giang

GIỚI THIỆU    Địa điểm triển khai: Thành phố Bắc Giang    Phạm vi: BMA cung cấp hệ thống Wifi công cộng để phục vụ người dân tra cứu, tìm hiểu thông tin tại những địa điểm công cộng, các khu vực tập trung đông người như các khu hành chính công một cửa, bệnh […]

BMA – Ruckus Wireless hỗ trợ Viettel Telecom phủ sóng wifi miễn phí tại TP Hội An

Sau Đà Nẵng, Quảng Ninh và một loạt các tỉnh thành triển khai Wifi miễn phí, đầu năm 2016 hệ thống Wifi do Viettel làm chủ đầu tư đã chính thức được khai trương đưa vào sử dụng tại Thành phố Hội An – Quảng Nam. Hệ thống được công ty BMA tư vấn, trực[…..]

Thành phố Vĩnh phúc

GIỚI THIỆU    Địa điểm triển khai: Thành phố Vĩnh Yên và khu du lịch Tây Thiên Tỉnh Vĩnh Phúc    Phạm vi: BMA cung cấp hệ thống Wifi cho các khu vực công cộng và hành chính công trên địa bản thành phố Vĩnh Yên và khu du lịch Tây Thiên Tỉnh Vĩnh Phúc.[…..]