Với sứ mệnh: “Trở thành nhà cung cấp dịch vụ Công nghệ thông tin và Viễn thông đáp ứng nhu cầu kết nối của mọi người” và triết lý kinh doanh: “Đem lại sự thoả mãn cho khách hàng”.

  • Tất cả
  • ZoneFlex Indoor

Ruckus ZoneFlex R300

Thiết bị thu phát sóng thông minh trong nhà Ruckus ZoneFlex R300

Ruckus ZoneFlex R310

Thiết bị phát sóng Wi-Fi hai băng tần 802.11ac thiết kế cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ

Ruckus ZoneFlex R500

Thiết bị thu phát sóng thông minh trong nhà Ruckus ZoneFlex R500

Ruckus ZoneFlex R510

Thiết bị thu phát sóng thông minh trong nhà Ruckus ZoneFlex R510

Ruckus ZoneFlex R600

Thiết bị thu phát sóng thông minh trong nhà Ruckus ZoneFlex R600

Ruckus ZoneFlex R610

Thiết bị thu phát sóng thông minh trong nhà Ruckus ZoneFlex R610

Ruckus ZoneFlex R700

Thiết bị thu phát sóng thông minh trong nhà Ruckus ZoneFlex R700

Ruckus ZoneFlex R710

Thiết bị thu phát sóng thông minh trong nhà Ruckus ZoneFlex R710

Ruckus ZoneFlex R720

Thiết bị thu phát sóng thông minh trong nhà Ruckus ZoneFlex R720

Ruckus ZoneFlex H320

Thiết bị thu phát sóng thông minh trong nhà Ruckus ZoneFlex H320

Ruckus ZoneFlex H500

Thiết bị thu phát sóng thông minh trong nhà Ruckus ZoneFlex H500

Ruckus ZoneFlex H510

Thiết bị thu phát sóng thông minh trong nhà Ruckus ZoneFlex H510