BMA bàn giao hệ thống Wifi, Kiosk tra cứu thông tin tại Quảng trường Ba Đình – Lăng Bác

     BMA – Ruckus Wireless hỗ trợ Viettel Telecom đưa vào vận hành hệ thống mạng không dây miễn phí và các điểm Kiosk tra cứu thông tin tại QT Ba Đình và Khu di tích K9 Đá Chông, Quảng trường Ba Đình Hà Nội là nơi diễn ra các cuộc diễu hành nhân […]