Tòa nhà văn phòng Quốc Hội

GIỚI THIỆU

   Địa điểm triển khai: Tòa nhà Quốc Hội, số 2 Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội.

   Phạm vi: Triển khai và tích hợp hệ thống Công nghệ thông tin cho tòa nhà Văn phòng Quốc Hội tại số 2 Độc Lập và 22 Hùng Vương.

YÊU CẦU

  • Xây dựng một hệ thống Công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ nhân viên, báo chí, khách làm việc.
  • Hệ thống sử dụng các thiết bị chuyên dụng, tiên tiến, đảm bảo hiệu quả, an toàn, bảo mật.
  • Hệ thống có tính năng bảo mật cao, khả năng phát hiện và ngăn ngừa tấn công mạng.
  • Hệ thống có tính mở để dễ dàng triển khai thêm các ứng dụng mới.
  • Hỗ trợ khả năng cấu hình và quản lý tập trung.
  • Hệ thống có khả năng tích hợp với các hệ thống khác.

Related Posts