Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

GIỚI THIỆU

   Địa điểm triển khai: Tòa nhà T1 – Bệnh viện TW Quân đội 108

   Phạm vi: Triển khai hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ tòa nhà, gồm các thành phần: Access Point, WLC, WiFi AAA, Switch Core/Access và hạ tầng truyền dẫn.

  • Xây dựng một hệ thống Wifi tổng thể đáp ứng khả năng sử dụng ở toàn bộ tòa nhà.
  • Hệ thống Wifi sẽ được đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ Y, bác sĩ bệnh viện, bệnh nhân và người nhà… đảm bảo hiệu quả, an toàn, bảo mật
  • Có phương án tận dụng hệ thống cũ, tránh việc lãng phí.
  • Có khả năng quản lý được song song 02 hệ thống: Cisco hiện tại và hệ thống mới đầu tư theo giải pháp.

Related Posts