Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh

GIỚI THIỆU

   Địa điểm triển khai: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh

   Phạm vi: BMA triển khai và đưa vào sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cán bộ công nhân viên, y bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh.

 

Related Posts