Xây dựng đô thị thông minh Thành phố Sầm Sơn

GIỚI THIỆU

   Địa điểm triển khai: Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa.

   Phạm vi: BMA cung cấp hệ thống Wifi công cộng cho dự án xây dựng đô thị thông minh Thành phố Sầm Sơn.

Related Posts