Thành phố Vĩnh phúc

GIỚI THIỆU

   Địa điểm triển khai: Thành phố Vĩnh Yên và khu du lịch Tây Thiên Tỉnh Vĩnh Phúc

   Phạm vi: BMA cung cấp hệ thống Wifi cho các khu vực công cộng và hành chính công trên địa bản thành phố Vĩnh Yên và khu du lịch Tây Thiên Tỉnh Vĩnh Phúc.

   Các thành phần trong hệ thống:

  1. Hệ thống Wireless Controller: Quản lý/ cấu hình/ giám sát toàn bộ thiết bị Access Point (bộ truy cập không dây) đăng ký cũng như số người đang truy cập hệ thống
  2. Hệ thống WiFi Marketing: Cho phép tạo các hình thức quảng bá thông tin hình ảnh qua cổng trang chào kết nối tới người dùng. Dịch vụ truy cập Internet tại mỗi khu vực được thực hiện thông qua cơ chế captive portal (cổng đăng nhập hay trang chào).
  3. Thiết bị truy cập không dây (Access Point): Cung cấp các truy cập kết nối không dây cho thiết bị đầu cuối người sử dụng.

 

Related Posts