Cục Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp

GIỚI THIỆU

   Địa điểm triển khai: Cục phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp – số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

   Phạm vi: Cung cấp triển khai hệ thống Firewall, cân bằng tải Load Balance đảm bảo an toàn thông tin cho cục phòng chống Thiên tai.

Related Posts