Học viện Viettel

GIỚI THIỆU

   Địa điểm triển khai: Học viện Viettel – Số 6 Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội

   Phạm vi: Học viện Viettel là công trình kiến trúc nằm trong Top trường đẹp nhất Thế giới. BMA tự hào triển khai và đưa vào sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin cho toàn bộ khuôn viên và các phòng học của Trường.

Related Posts