Thành phố Hưng Yên

GIỚI THIỆU

   Địa điểm triển khai: Thành phố Hưng Yên

   Phạm vi: Triển khai hệ thống Wifi công cộng tại các khu vực tập trung đông người như các khu hành chính công một cửa, bệnh viện, quảng trường nhằm hỗ trợ cho du khách, người dân thông qua hệ thống WiFi để tiếp cận, tìm kiếm, tra cứu thông tin cần thiết. Hệ thống giúp quảng bá hình ảnh Thành phố, nâng cao chất lượng dịch vụ với du khách, đời sống người dân và công nghệ hóa thành phố theo xu hướng 4.0.

CÁC THÀNH PHẦN HỆ THỐNG

  1. Hệ thống Wireless Controller: Quản lý/ cấu hình/ giám sát toàn bộ thiết bị Access Point (bộ truy cập không dây) đăng ký cũng như số người đang truy cập hệ thống
  2. Hệ thống WiFi Marketing: Cho phép tạo các hình thức quảng bá thông tin hình ảnh qua cổng trang chào kết nối tới người dùng. Dịch vụ truy cập Internet tại mỗi khu vực được thực hiện thông qua cơ chế captive portal (cổng đăng nhập hay trang chào).
  3. Thiết bị truy cập không dây (Access Point): Cung cấp các truy cập kết nối không dây cho thiết bị đầu cuối người sử dụng.

Related Posts