Thử nghiệm khả năng stream video của các dòng thiết bị Wifi Ruckus trong môi trường mật độ cao bởi Divergent Dynamíc

Divergent Dynamics là hiệp hội các chuyên gia trong lĩnh vực WiFi tập trung vào việc thiết kế và tối ưu hiệu xuất của WiFi trong môi trường mật độ cao. Divergent Dynamics đã thực hiện các thử nghiệm về hiệu năng dựa trên việc đánh giá khả năng stream video cho 30 đến 60 client của một số AP tầm trung chuẩn 802.11ac thuộc 05 hãng sản xuất thiết bị AP. Thử nghiệm được thực hiện trong môi trường RF sạch, sử dụng các thiết bị đo kiểm đạt tiêu chuẩn công nghiệp.

Kết quả Ruckus là một trong 2 hãng có thể phân phối các luồng video tới 60 client trong môi trường mạng không tải và là hãng duy nhất vượt qua thử nghiệm trong kịch bản với môi trường mạng có tải và không có hãng nào có kết quả tiệm cận

Cấu hình WLAN trong thử nghiệm

Tất cả các thử nghiệm được thực hiện trên băng tần 5GHz, là băng tần được khuyến nghị sử dụng cho môi trường mật độ cao. Tất cả các clients được kết nối tới mạng WLAN với một SSID duy nhất, được bảo mật bằng PSK, độ rộng kênh là 40 MHz. Mặc dù chuẩn 802.11ac hỗ trợ tốc độ cao hơn với độ rộng kênh 80MHz, tuy nhiên độ rộng kênh lớn không được khuyên dùng trong môi trường mật độ cao bởi vì dễ gây ra nhiễu và khả năng tái sử dụng tần số thấp.

Để tránh việc các AP tự động chuyển kênh trong quá trinh kiểm thử, các AP được cấu hình phát sóng tĩnh trên kênh 149

Riêng AP Aerohive AP250 hỗ trợ phát đồng thời 02 băng tần 05GHz, nên AP250 được thử nghiệm 02 lần, một lần với 1 băng tần 5GHz và 1 lần với cả 02 băng tần 5GHz.

Cấu hình Switch trong thử nghiệm

Tất cả các thiết bị được kết nối với switch layer 2 với cổng Gigabit

Cấu hình Video trong thử nghiệm

Sáu máy chủ Microsoft Windows media được sử dụng để có thể phân phối luồng Video unicast TCP đến các client Chromebook. Để tránh việc caching, các video được chạy trong trình duyệt chrome với chế độ “incognito”. Các video không được lặp lại và được khởi chạy lại cho mỗi lần kiểm tra. Tất các các lưu lượng video được đánh dấu với trường DSCP có giá trị 40

Tất cả các client được cho chạy và được đếm số lượng các video bị dừng. Khi các client video đang chạy, lưu lượng non-video được đưa vào mạng WLAN thông qua 02 máy MAC bằng phần mềm Ixia Chariot 7.3 EA

Trong trường hợp video không chạy ngay, video sẽ được chạy lại 2 lần, nếu vẫn không chạy được nó sẽ được coi là bị dừng.

Sau khi đẩy dữ liệu non-video vào mạng, số lượng máy client có video bị dừng sẽ được ghi lại.

Các thiết bị đầu cuối sử dụng trong thử nghiệm

60 máy Chromebook (2×2:2) và 30 máy Mac Mini được sử dụng.

Mục đích

Đánh giá sự ảnh hưởng của việc thêm 02 client (data-only) ở một phòng bên cạnh vào chất lượng của 60 máy Chromebook trong 02 phòng bằng cách đo số lượng luồng video đồng thời hỗ trợ bởi AP trước và sau khi có sự can thiệp của 02 máy data.

Phương pháp thử nghiệm

Các luồng video lần lượt được khởi chạy tren 60 máy Chromebook. 1 phút sau khi tất cả các video chạy, sử dụng 02 máy Mac mini ở phòng bên cạnh đẩy dữ liệu vào mạng WLAN. Số lượng máy mà không bị dừng video sẽ được ghi lại cùng với thông lượng của 02 máy client dữ liệu. Mỗi một lần thử nghiệm cũng sẽ ghi lại số lượng các luồng video bị dừng có thể khởi chạy lại sau khi dừng việc đẩy dữ liệu non-video vào mạng. Mỗi thử nghiệm sẽ được chạy 03 lần.

Kết quả mong muốn:

AP phải có khả năng phân phối được luồng video không bị dừng tới tất cả 60 client trước và trong khi đẩy dữ liệu non-video vào mạng

Kết quả thử nghiệm

Chỉ có 02 AP (Ruckus R610, Aruba AP-305) là có thể tải được 60 luồng video không dừng trong kịch bản chưa có dữ liệu non-video.

Trong thử nghiệm, số lượng luồng video không dừng đều sụt giảm với hầu hết các hãng trừ AP của Ruckus (R610) vẫn có thể duy trì được 60 luồng video không dừng

Tất cả các AP đều có khả năng tải lưu lượng tới máy data-only client trong quá trình kiểm thử video. Ruckus R610 và Cisco 1850 có thông lượng gần bằng với thông lượng trung bình, tuy nhiên với trường hợp của Cisco thì số lượng video không dừng bị giảm 2/3.

Kết Luận:

Streaming video với độ phân giải cao tới 60 máy laptop trong khi vẫn đồng thời có thể truyền tải được 150Mbps dữ liệu là một kết quả ấn tượng của AP Ruckus R610. Đây cũng là AP duy nhất đạt được mục tiêu 60 client của thử nghiệm.

 

#bma
#wifiruckus
#telco

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG BÌNH MINH

Hotline: (+84) 973 512 512 / (+84) 972.253.388

Email: sales@bma.vn

Web: www.bma.vn / www.chothuewifi.vn

Related Posts