Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

GIỚI THIỆU

   Địa điểm triển khai: Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

   Phạm vi: BMA hoàn thiện triển khai và đưa vào sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cán bộ công nhân viên, y bác sĩ tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

 

Related Posts