Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

GIỚI THIỆU    Địa điểm triển khai: Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương    Phạm vi: BMA hoàn thiện triển khai và đưa vào sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cán bộ công nhân viên, y bác sĩ tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương  

Thử nghiệm khả năng stream video của các dòng thiết bị Wifi Ruckus trong môi trường mật độ cao bởi Divergent Dynamíc

Divergent Dynamics là hiệp hội các chuyên gia trong lĩnh vực WiFi tập trung vào việc thiết kế và tối ưu hiệu xuất của WiFi trong môi trường mật độ cao. Divergent Dynamics đã thực hiện các thử nghiệm về hiệu năng dựa trên việc đánh giá khả năng stream video cho 30 đến 60[…..]