Bệnh viện Tâm Anh

GIỚI THIỆU

   Địa điểm triển khai: Bệnh viện Tâm Anh

   Phạm vi: BMA là đơn vị cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho bệnh viện Tâm Anh tại số 108 Phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội.

 

Related Posts