Hội nghị tổng kết dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và CCCD

BMA triển khai hệ thống Wifi phục vụ Hội nghị tổng kết dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và CCCD.
Sáng 22/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết, xây dựng, triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trong triển khai thực hiện hai dự án thời gian qua, toàn lực lượng Công an đã đạt được những kết quả rất quan trọng và đáng tự hào. Chúng tôi vinh dự, tự hào góp phần vào sự thành công của Hội nghị.

Related Posts