Trung tâm Báo chí, Trung tâm Truyền hình phục vụ SeaGames 31

   BMA tự hào triển khai hệ thống công nghệ thông tin cho Trung tâm Báo chí, Trung tâm Truyền hình phục vụ SeaGames 31.
   Từ ngày 28/04 – 04/05 công ty BMA đã phối hợp cùng các đơn vị hoàn thành triển khai triển khai hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo cung cấp Internet cho Trung tâm Báo chí, Trung tâm Truyền hình. Với việc lắp đặt các thiết bị chuyên dụng của các hãng hàng đầu thế giới, được vận hành bởi các kỹ sư có chuyên môn cao, hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn thông tin phục vụ cho các phóng viên trong và ngoài nước đưa tin bài trong suốt quá trình diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á – Seagames 31.

Related Posts